Informații referitoare la proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacitații Universității Babeș-Bolyai de a oferi programe de studii adaptate principiului socioconstructivist al învățării centrate pe student, prin folosirea blended learning și MOOC (Massive Open Online Courses), în domeniul învățământului la distanță.

Activităţile proiectului sunt:
A1. Managementul proiectului;
A2. Informarea și publicitatea;
A3. Achizițiile publice;
A4. Realizarea de studii și analize;
A5. Extinderea oportunităților de învățare ale studenților;
A6. Dezvoltarea curriculară și de materiale didactice și de învățare (pachet 1);
A7. Extinderea oportunităților de învățare ale studenților (etapa a 2-a);
A8. Dezvoltarea curriculară și de materiale didactice și de învățare (pachet 2).

Rezultatele anticipate sunt:
• îmbunătățirea/dezvoltarea a 24 de discipline de tip blended learning;
• introducerea a 4 discipline de tip MOOC;
• 140 de premii (îmbunătăţire curriculară) pentru studenți;
• 140 de premii (validare curriculară) pentru studenți.